JÍT KE ZKOUŠCE

Máte přihlašovací údaje a chcete jít ke zkoušce?

Přejít ke zkoušce

Jak sciolink funguje?

Při testování myslíme na studenty

Užívání aplikace není stres navíc

Chceme, aby použití aplikace nepředstavovalo nadbytečný stres k už tak náročným zkouškám. ScioLink je tudíž uživatelsky přívětivý.
01
Offline režim

Offline režim zabrání nedokončení zkoušky kvůli internetovým výpadkům.

02
Soukromý záznam

Záznamy ze zkoušek neposíláme nikam dál, ani na vaší instituci.

03
Férové zkoušky

Díky pravidlům má každý stejné podmínky a nikdo nemá výhodu nad ostatními.

04
Nemonitorujeme

Během zkoušky vás proktor nesleduje, proktoři prochází záznamy až zpětně.

05
Nenotifikujeme

Nevyrušují vás zbytečné notifikace aplikace. Prostě děláte zkoušku v klidu.

Vaše soukromí nikdo nenaruší

Naší maximální prioritou je bezpečnost, a to i z hlediska vašich dat. Během organizace testování se tedy řídíme následujícími pravidly.
01
Ochrana dat

Minimalizujeme objem dat a osobních údajů, které je nutné zpracovávat za účelem vyhodnocení regulérnosti. Máte např. možnost rozmazat údaje na dokladech totožnosti, které jsou irelevantní k vaší identifikaci.

02
Plynulost a bezpečnost

Do vašeho počítače nezasahujeme, pouze jej monitorujeme. Spuštěné aplikace nevypínáme, neblokujeme vaši práci. Vaši činnost však můžeme monitorovat a v případě využívání zakázaných aplikací a služeb může být vaše zkouška označena jako neregulérní.

03
Lidská kontrola

Pokud vaše zkoušky jsou hodnoceny s využitím umělé inteligence (AI), pak i v takovém případě o regulérnosti rozhoduje člověk. O neregulérní zkoušce musí rozhodnout vždy minimálně dva nezávislí lidští hodnotitelé.

04
Ochrana soukromí

Ačkoliv využíváme moderních technologií, nepracujeme s biometrickými údaji, přirozeně je ani neshromažďujme.

Průběh zkoušky

Jak zabezpečená zkouška probíhá

Příprava testování

Přesný průběh zkoušky se může lišit a nastavuje ho organizátor zkoušky (typicky fakulta či univerzita). Běžně má průběh zkoušky následující scénář:

Týden až dva před zkouškou je vám vytvořen přístup do aplikace ScioLink. Několik dní před zkouškou máte možnost absolvovat tzv. onboarding. Ten vám umožňuje zorientovat se v prostředí aplikace a ke ověření splnění minimálních technických požadavků.
02
Po kontrole minimálních technických požadavků můžete být vyzváni k instalaci rozšíření Proctoring Desktop. Toto rozšíření monitoruje spuštěné procesy a zařízení ve vašem počítači.
04
Během zkoušky poté celou dobu uvidíte náhled z webkamery.
01
Na začátku každé zkoušky ScioLink zkontroluje vaši webkameru, mikrofon a rychlost připojení k internetu.
03
V dalších krocích postupně vyfotíte svůj obličej, doklad totožnosti a natočíte svou místnost.
05
Po odevzdání testu bude veškeré monitorování ukončeno. Rozšíření Proctoring Desktop se ukončí samo, vy jej musíte jen potvrdit.

Jaká jsou pravidla během zabezpečené zkoušky

Pravidla zkoušky se mohou lišit a vždy o nich budete předem informováni organizátorem zkoušky. Přísnost pravidel je ovlivněna mimo jiné typem zkoušky, kterou skládáte. Typicky během zkoušky musíte splnit následující základní pravidla:
01
Místnost pro zkoušku

Během zkoušky musíte být v místnosti sami.

02
Příprava stolu

Během zkoušky musíte mít prázdný stůl.

03
Používané předměty

Během zkoušky se nesmí používat zakázané předměty jako jsou např. mobilní telefony, kalkulačky, knihy apod.

04
Aplikace

Během zkoušky se nesmí používat zakázané aplikace jako jsou např. tabulkové procesory a komunikační aplikace.

05
Webové stránky

Během zkoušky je zakázáno vyhledávat na webových stránkách.

Technické požadavky

Minimální technické požadavky

Zkoušky v systému ScioLink lze absolvovat, pokud vaše zařízení splňuje následující technické požadavky.

Hardware
Počítač nebo notebook
(ne tablet ani telefon!)
Web kamera a mikrofon
Volné místo na disku: alespoň 8GB
Procesor alespoň dual-core 2.0 GHz, 4GB RAM
Software
OS: Windows 10 nebo macOS Sierra 10.12 či novější
Prohlížeč:
pouze Chrome 70 a výše
Rozlišení obrazovky:
1024 x 768px
Javascript:
Povoleno
Cookies:
Povoleno
HTML 5:
Povoleno
Připojení
Download:
5 Mbps
Upload:
1 Mbps

Kde hledat podporu

Základní podporu uchazečům
zajišťuje společnost Scio.

+420 234 705 555