CENÍK

Nejčastější otázky

Obecné

Je ScioLink jen proctoringová aplikace?


ScioLink je více než jen proctoringová aplikace. ScioLink v sobě integruje (1) modul na přípravu testů, (2) testovací modul, (3) proctoringový modul a (4) vyhodnocující modul.

Mohu ScioLink propojit s naším školním Learning Management Systémem (LMS)?

V tuto chvíli není možné propojit ScioLink s LMS a to hlavně z bezpečnostních důvodů. Napojení na LMS zvyšuje šanci ztráty nebo úniku dat.

Pro jaký typ zkoušek se ScioLink hodí?

ScioLink je vhodný pro různé typy zkoušek. Primárně je určen pro high-stakes zkoušky, kde je důležitá kontrola regulérnosti. Dá se ale využít i na low-stakes zkoušky a testy jako např. průběžné testování BOZP.

ScioLink je vyvinut tak, aby pokryl co nejširší variabilitu testů.  Umožňuje sestavit zkoušky z různých typů úloh, využívat video a audio ukázky jako zadání. V případě potřeby lze nastavit různé chování systému, jako např. specifická pravidla pro procházením testem atd.

Lze ScioLink použít i mimo univerzitní prostředí?

ScioLink lze použít pro jakýkoliv systém standardizovaného testování v jakékoliv oblasti. Škála možností je neomezená – může se jednat o profesní certifikace, oborové testy, testy v rámci HR a jiné.

Je online zkouška srovnatelná s prezenční zkouškou?

Ano jsou srovnatelné. V online prostředí jsme již realizovali téměř 100 000 High-stakes zkoušek. Ná základě této zkušenosti jsme provedli interní psychometrické analýzy s touto otázkou. Objektivně některým účastníkům více vyhovuje online prostředí, jiní preferují prezenční formu zkoušky. Na individuální úrovni se tak výsledky účastníků mohou mírně odlišovat. Z pohledu populace jsou však rozdíly mezi oběma přístupy statisticky nevýznamné a obě formy zkoušek jsou proto srovnatelné.

Co když zkoušenému vypadne internetové připojení?

Ve ScioLinku výpadek internetu neovlivňuje průběh zkoušky. Ze zkušenosti víme, že nemalé procento zkoušených postihne během dvouhodinové zkoušky krátkodobý výpadek internetového připojení. Tento výpadek u běžných LMS a proctoringových aplikací poškodí celistvost dat a tudíž ovlivní výsledek zkoušky.

Aplikace ScioLink v průběhu zkoušky všechna neodeslaná data průběžně ukládá u zkoušeného, a to i v případě výpadku internetu. Po obnovení připojení jsou data zabezpečeně poslána na server a řádně uložena.

Regulérnost zkoušky

Rozhoduje o regulérnosti zkoušky AI?

O regulérnosti zkoušky nikdy nerozhodne AI samostatně. Jde jen o nástroj, který nám pomáhá při vyhodnocování a detekci nestandardních momentů v průběhu zkoušky. Zkoušku vždy hodnotí až tři nezávislí lidští hodnotitelé.

Jak časté je podvádění během online zkoušek?

Z naší zkušenosti u online zkoušek podvádí méně než 1 % zkoušených. Častěji se setkáváme s neúmyslným nesplněním pravidel zkoušky, kdy zkoušený například neukáže řádně svůj pokoj a pracovní desku stolu. To se týká přibližně 3-4 % zkoušených. Je pak na naší společné domluvě, jak k těmto situacím budeme přistupovat.

Jak máme nastavit pravidla zkoušky?

V této oblasti vám budeme maximálně nápomocni. Předáme vám naše zkušenosti z téměř 100 000 vyhodnocených zkoušek a probereme s vámi, jak běžně probíhá vaše zkouška v prezenčním režimu. Na základě toho nastavíme pravidla zkoušek tak, aby jejich přísnost byla srovnatelná.

Průběh spolupráce

Jak probíhá spolupráce mezi klientem a týmem ScioLink?

V prvé řadě se společně dohodneme o rozsahu a termínech vašich zkoušek. Po uzavření kontraktu nám v přesně dohodnutých termínech předáte seznam zkoušených a testy, které mají absolvovat. Domluvíme se na podmínkách zkoušky pro zkoušené. Jakmile je tato část hotova, je vše již jen na nás.

Zkoušené oslovíme, informujeme je o průběhu a podmínkách zkoušky, pošleme jim pozvánky. Zkoušení před zkouškou absolvuji tzv. onboarding, kdy si systém projdou nanečisto. Ověří tak kompatibilitu a připravenost svého zařízení. Po zkoušce probíhá zpracování výsledků. Jde o tříkolové hodnocení záznamů lidskými hodnotiteli na základě analýzy AI. Vyškolení hodnotitelé pak rozhodnou a regulérnosti zkoušek. Do 3-7 dnů dostanete výsledky zkoušených včetně našeho rozhodnutí o regulérnosti zkoušky.

Co máme dělat, když nám budou psát zkoušení své dotazy?

Ačkoliv se snažíme komunikaci se zkoušenými maximálně vzít do svých rukou, obrací se někteří z nich přímo na zadavatele zkoušky. Pro zadavatele připravíme FAQ s nejčastějšími dotazy, nicméně všechny dotazy lze také přesměrovat na nás. V průběhu celého zajištění zkoušky je zkoušeným k dispozici naše zákaznická podpora.

Můžeme sami vidět záznamy zkoušených?


Se záznamy zkoušek pracují naši proškolení pracovníci. I v zájmu zachování bezpečnosti osobních dat zkoušených se snažíme okruh lidí přistupujících k záznamům zachovat co nejmenší. Záznamy ze zkoušek tedy běžně zpřístupňujeme a uchováváme je jen po minimální nutnou dobu potřebnou ke zpracování. Pro účely případného odvolání vám můžeme zpřístupnit záznamy vybraných zkoušených, které ze zkoušky z objektivních důvodů vyloučíme.

Splňujete podmínky GDPR?


Se záznamy zkoušek pracují naši proškolení pracovníci. I v zájmu zachování bezpečnosti osobních dat zkoušených se snažíme okruh lidí přistupujících k záznamům zachovat co nejmenší. Záznamy ze zkoušek tedy běžně zpřístupňujeme a uchováváme je jen po minimální nutnou dobu potřebnou ke zpracování. Pro účely případného odvolání vám můžeme zpřístupnit záznamy vybraných zkoušených, které ze zkoušky z objektivních důvodů vyloučíme.

Sbíráte biometrická data zkoušených?

Nesbíráme žádná biometrická data zkoušených. Z našeho pohledu se jedná o neoprávněný zásah do práv zkoušených.

Kdo všechno má k záznamům přístup?

Počet osob, které mají přístup k záznamům držíme co nejmenší. Běžnou zkoušku hodnotí maximálně tři nezávislé osoby, kterým je záznam zpřístupněn. Ke všem záznamům mají přístup jednotky pracovníků Scio pro účely zajištění celého systému. Zákaznický servis nemá žádný přístup k záznamům a výsledkům zkoušek. I na vaší straně očekáváme, že okruh lidí, kteří s daty a výsledky bude pracovat bude úzký.

Jaká data o zkoušených sbíráte?

Snažíme se sbírat absolutní minimum dat nutné k vyhodnocení regulérnosti zkoušky. Jde o (1) údaje sloužící k identifikaci zkoušeného jako je jméno, příjmení, fotografie a datum narození, (2) video a audio záznam ze zkoušky, (3) video záznam aktivit na ploše zkoušeného, (4) pokud je použito tzv. desktop extension, sbíráme data o běžících procesech zařízení zkoušeného.

Žádné aplikace však neblokujeme, to již vnímáme jako neoprávněný zásah do osobního prostoru uchazeče.

Dostupnost/inkluzivnost

Jak je aplikace přístupná?

Snažíme se minimalizovat hardwarovou náročnost. Uchazeč musí splnit tyto minimální požadavky:

Operační systém Windows 10 / MacOS Sierra 10.12 nebo novější.
Připojení k internetu: download alespoň 5 Mbps (upload 1 Mbps)
Procesor alespoň dual-core 2.0 GHz a 4GB RAM.
Internetový prohlížeč Google Chrome 70 nebo novější (pokud používáte jiný prohlížeč, prosím instalujte si pro zkoušku Chrome, jen pro něj vám dokážeme poskytnout podporu), povolené využití JavaScript, cookies, HTML 5.
Rozlišení displeje nejméně 1024x768px.
Webová kamera v rozlišení alespoň 480x360px, mikrofon. Obojí může být vestavěné i externí. Webkamera/notebook musí umožňovat manipulaci tak, aby bylo možné natočit 360° pohled do místnosti.
Alespoň 8GB volného prostoru na disku pro záznam a ukládání dat v průběhu zkoušky (v případě výpadku připojení se záznam odesílá se zpožděním).

Splní zkoušení výše uvedené požadavky na HW?

Z vlastní zkušenosti víme, že splnit tyto požadavky není problém pro 99 % zkoušených. Ostatní jsou běžně schopni si zajistit zařízení výpůjčkou.

Proč je možné dělat zkoušku pouze v prostředí Google Chrome?

Z vlastní zkušenosti víme, že splnit tyto požadavky není problém pro 99 % zkoušených. Ostatní jsou běžně schopni si zajistit zařízení výpůjčkou.

Bezpečnost dat

Kde jsou data uložena?

Data jsou ukládána v rámci služeb Microsoft Azure na půdě Evropské unie.

Jak jsou zabezpečena naše interní data?

Veškerá data (osobní data zkoušených, testová zadání) jsou předávána zabezpečeně a má k nim přístup jen omezené množství osob. Následně jsou importována interně do systému ScioLink a zabezpečena jako všechna další data v systému.

Je MS Azure dostatečně bezpečný pro uchování citlivých dat?

Ano je. Služby Microsoft Azure používají i banky a státní instituce. Klademe důraz na bezpečnost všech dat, které v systému schraňujeme.

SCIOLINK NEWS

Nenechte si uniknout naše pravidelné EdTech novinky

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Newsletter posíláme max. 1x měsíčně pouze s hodnotnými informacemi. Odběr můžete kdykoliv jednoduše zrušit. Kliknutím na tlačítko „Odebírat“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů.