10.10.2022

Jak covid posunul online výuku o několik let kupředu

Více než 1,2 miliardy žáků a studentů 1 se v průběhu pandemie vzdělávalo z domova. V důsledku toho se způsob vzdělávání dramaticky změnil, výrazně se rozšířila online výuka a vyvinul se větší tlak na školy k adaptaci na digitální technologie.

Výzkumy ukazují, že online výuka prokazatelně zvyšuje schopnost pamatovat si informace a zabere méně času. Otázkou je, zda bude zavádění online výuky pokračovat i po skončení pandemie a jak takový posun ovlivní celosvětový trh se vzděláváním. Je zřejmé, že online výuka v době pandemie přinesla nejednu výzvu nejen vzdělávacím institucím, ale také každé rodinné domácnosti. Dokážou technologie pomoct?

Nejpalčivější výzvy online výuky

 • Digitální propast ve světě je značná
  Online výuka s sebou však přináší i výzvy, které je třeba překonat. Někteří studenti, kteří nemají spolehlivý přístup k internetu a technologiím, mohou mít problémy s účastí v digitálním vzdělávání. Tento rozdíl je patrný napříč zeměmi i příjmovými skupinami v rámci jednotlivých zemí. Například zatímco podle údajů OECD má 95 % studentů ve Švýcarsku, Norsku a Rakousku k dispozici počítač, který mohou používat ke školní práci, v Indonésii je to pouze 34%. Některé školy a vlády sice poskytují digitální vybavení znevýhodněným studentům, jako například v Novém Jižním Walesu v Austrálii nebo v Nizozemsku, avšak  stále existují obavy, že pandemie prohloubí digitální propast.
 • Technologická schopnost učitelů pokulhává
  Schopnost učitelů využívat technologie se značně liší. V průměru bylo dle výzkumu OECD pouze 65% patnáctiletých žáků 2 zapsáno ve školách, jejichž ředitelé uvedli, že učitelé mají potřebné technické a pedagogické dovednosti k začlenění digitálních zařízení do výuky. Dalším klíčem k úspěchu k přechodu na online výuku byl čas. Přibližně 60 % ředitelů škol 3 uvedlo, že učitelé mají dostatek času na přípravu výuky s integrací digitálních zařízení.
 • Studenti nemají klidné prostředí k učení
  Výzvou mohou být také nepříznivé domácí podmínky ke studiu. Pro některé žáky nejsou doma k dispozici ani základní prostředky pro učení. V průměru zemí dle OECD nemá 9 % patnáctiletých studentů 4 doma klidné místo ke studiu. Rakousko 5 kvůli tomu například zavedlo školní psychologické poradenství, které je k dispozici telefonicky nebo e-mailem i ve večerních hodinách a o víkendu, a to ve 23 různých jazycích i pro studenty, kteří nemluví německy.
 • Soukromí stále není priorita
  Množství shromažďovaných informací s růstem digitálních technologií neustále roste a spolu s tím roste i nebezpečí úniku dat. Obavu studentů při přechodu na online výuku způsobily i souvislosti s používáním proctoring softwaru při skládání online zkoušek. Studenti Amsterdamské univerzity podali žalobu na správní radu univerzity v souvislosti s používáním proctoring softwaru a vyžadovali možnost odmítnout jeho používání kvůli ohrožení soukromí. Studenti vnímali proctoring jako invazivní formu sledování, která odhaluje jejich nejosobnější místo – často jejich ložnici s osobními předměty, případně náboženskými artefakty. Takové nástroje by se podle nich měly používat pouze tehdy, když je to nezbytně nutné a není možné zvolit jiné řešení.6 A svým způsobem měli pravdu. Digitální nástroje mají své opodstatnění pouze pokud uživatelé vědí, co systém dělá a proč, mají možnost ovlivnit rozsah sbíraných dat a nesbírají se data, která k tomuto účelu neslouží. 7

Pro starší studenty je online výuka efektivnější

Existují důkazy, že pro studenty, kteří mají přístup ke správným technologiím, může být online výuka v řadě ohledů efektivnější. Některé výzkumy ukazují, že studenti si při učení online zapamatují v průměru o 25-60 % více látky 8 než ve třídě. To je způsobeno především tím, že se studenti mohou učit rychleji online. Online výuka vyžaduje o 40-60 % méně času 9 na učení než ta tradiční, protože se studenti mohou učit svým vlastním tempem, vracet se zpět, přeskakovat nebo urychlovat tempo výuky podle vlastních potřeb.

Efektivita online učení se nicméně liší v různých věkových skupinách. U mladších dětí je větší potřeba strukturovaného prostředí, protože jsou snadněji rozptylovány. K dosažení plného přínosu online výuky je zapotřebí snaha o zajištění struktury a napodobení fyzické výuky prostřednictvím různých nástrojů pro spolupráci a metod zapojení.

Investice do technologií ve vzdělávání i nadále porostou

Již před koronavirovou pandemií došlo k vysokému růstu a častějšímu využití vzdělávacích technologií, přičemž celosvětové investice do EdTech dosáhly v roce 2019 výše 18,66 miliardy dolarů a celkový trh s online vzděláváním by měl do roku 2025 dosáhnout 350 miliard dolarů. 10 Ať už se jedná o jazykové aplikace, virtuální výuku nebo software pro online vzdělávání, od začátku pandemie došlo k výraznému nárůstu jejich využívání.

Role vyučujících

V důsledku pandemie se změnily dva zásadní faktory. Zaprvé se ukázalo, že je nezbytná úprava stylu výuky. Učitelé museli přizpůsobit své postupy a být kreativní, aby studenty zaujali. Za druhé, pandemie změnila způsob, jakým učitelé rozdělují svůj čas mezi výuku, práci se studenty a administrativní úkoly. Podle průzkumu, který v Brazílii provedl Instituto Peninsula, se 83 % učitelů nepovažovalo za připravené na online výuku, 67 % bylo úzkostných, 38 % se cítilo unaveně a méně než 10 % bylo šťastných nebo spokojených. 11 Pandemie zdůraznila potřebu flexibility a více času na interakci mezi žáky a učiteli. Například v Estonsku byla učitelům poskytnuta autonomie při úpravě učebních osnov, plánů hodin a jejich časové dotace.

Co z toho vyplývá?

Díky pandemii byl ve školství po celém světě zdůrazněn význam dovedností jako je flexibilita a přizpůsobivost. Technologie v tom hrají obrovskou roli a je klíčové využívat jejich potenciál. Nabízejí školám způsob, jak pracovat chytřeji, efektivněji a využít tak lépe časovou kapacitu. Ať už se jedná o bleskovou docházku při výuce a lépe strukturovaná data, tak i o menší administrativní zátěž při online testování.

1  https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/

2  https://www.oecd.org/newsroom/new-oecd-pisa-report-reveals-challenge-of-online-learning-for-many-students-and-schools.htm

3  https://www.oecd.org/newsroom/new-oecd-pisa-report-reveals-challenge-of-online-learning-for-many-students-and-schools.htm

4  https://www.oecd.org/newsroom/new-oecd-pisa-report-reveals-challenge-of-online-learning-for-many-students-and-schools.htm

5  https://reliefweb.int/report/austria/how-countries-are-using-edtech-including-online-learning-radio-television-texting

6  https://humane-ai.nl/uva-students-against-online-proctoring/

7  https://www.linkedin.com/pulse/digitalizace-vzd%25C4%259Bl%25C3%25A1v%25C3%25A1n%25C3%25AD-hlavn%25C4%259B-nezatloukat-h%25C5%2599eb%25C3%25ADky-martin-drnek/?trackingId=wEQqlcJ2ambDfP8vbbjvdQ%3D%3D

8  https://www.shiftelearning.com/blog/bid/301248/15-facts-and-stats-that-reveal-the-power-of-elearning

9  https://techjury.net/blog/elearning-statistics/#gref

10  https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/

11  https://blogs.worldbank.org/education/changing-role-teachers-and-technologies-amidst-covid-19-pandemic-key-findings-cross

SCIOLINK NEWS

Nenechte si uniknout naše pravidelné EdTech novinky

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Newsletter posíláme max. 1x měsíčně pouze s hodnotnými informacemi. Odběr můžete kdykoliv jednoduše zrušit. Kliknutím na tlačítko „Odebírat“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů.