10.10.2022

Od Amose po hybridní vzdělávání

Technologie v poslední době zásadně ovlivňují oblast vzdělávání. Přispěly i k rozvoji hybridní výuky, jejíž kouzlo objevily mnohé instituce a rozhodly se pro její zavedení. Co přesně však tento pojem znamená a co to obnáší?

Co je hybridní vzdělávání?

Při hybridním vzdělávání se kombinuje prezenční a online výuka. Důvodem jeho oblíbenosti je to, že pokud je správně provedeno, spojuje nejlepší aspekty prezenční a online výuky. Hybridní vzdělávání nabízí flexibilní plánování a může být přizpůsobeno studentům tak, aby výuka vyhovovala všem.

V tomto modelu jsou někteří studenti doma, zatímco jiní navštěvují školu osobně. Pedagogové vyučují obě skupiny studentů současně, ale mohou se vyskytovat i některé prvky asynchronní výuky, například předem nahraná videa.

Hybridní výuka obvykle zasahuje do všech okruhů vzdělávání. Liší se hlavně přístup k procesu učení – je kladen důraz na větší zodpovědnost žáků. Učitelé jsou spíše průvodci danými předměty nežli autoritou. Při hybridní výuce se využívá více interaktivních aktivit a jako doplněk ke vzdělávání se mohou využívat například výuková videa či online kvízy. V neposlední řadě hybridní vzdělávání zasahuje samozřejmě i do testování studentů.

Efektivita a benefity

Pandemie online výuku a testování ve velké míře odstartovala a pro univerzity a školy se přechod do online prostředí stal nutností. Online a hybridní výuka ale přináší mnoho výhod, které ji dělají efektivní i po pandemii.

Výhody pro studenty

Mezi hlavní výhody hybridní výuky patří větší zapojení a vyšší úspěšnost studentů, zlepšení jejich komunikačních dovedností a vztahu k procesu učení.1 Díky hybridní výuce je pro studenty snadnější procvičovat konverzaci v cizím jazyce, což vede ke zlepšení jejich studijních výsledků, zejména v mluvení. 2 Pozitivní dopad byl zaznamenán i ve vyšším skóre pokročilého matematického myšlení 3 a v nárůstu výkonnosti studentů a jejich motivace.4

Hlavním důvodem těchto závěrů je z velké míry možnost přístupu k různým vzdělávacím zdrojům, pomocí nichž si mohou procházet studijní materiály svým vlastním tempem a sledovat přednášky opakovaně, pokud jim nerozumí. Pro introvertní studenty je výhodou možnost klást otázky ohledně výuky pomocí zpráv.

Co se týče pohledu studentů, 71,7 % z nich uvedlo, že hybridní výuka zvyšuje efektivitu, účinnost a přitažlivost. 81,8 % preferuje hybridní výuku před plně online výukou nebo zcela prezenční výukou. 5

Role učitelů

Hybridní výuka přináší mnoho výhod i učitelům. 94 % z nich je myšlence hybridní výuky otevřeno, pokud budou mít k dispozici odpovídající vybavení.6 Hybridní výuka jim dává větší přehled o žácích a jejich pokroku a umožňuje jim snadněji rozpoznat, když se žáci dostanou do potíží. 7

Učitelé mohou pomocí technologií snadněji poskytovat alternativní metody výuky, jako je přidávání titulků a nahrávání přednášek pro samostudium. Role technologií ve výuce byla posunuta z funkce „nice-to-have“ na základní službu, která propojuje učitele, rodiče a studenty s celým procesem vzdělávání. Jejich využívání má nyní zásadní význam pro podporu aktivit ve třídě a zajištění toho, aby žáci zůstali zapojeni do výuky a rodiče informováni. Trend potvrzuje 81 % dotázaných pedagogů, kteří  uvedli, že technologie budou mít v budoucnu stále větší význam při výuce a učení. 8

Výhody pro rodiče studentů

Pro mnoho rodičů se hybridní výuka stává preferovanou možností vzdělávání. 78 % rodičů si přeje, aby byly do výuky ve třídách začleněny počítače, a téměř polovina (47 %) si přeje, aby školy zavedly kombinovanou výuku 9. Hybridní výuka rodičům umožňuje více se podílet na procesu učení svých dětí, lépe poznat jejich silné a slabé stránky a na základě toho je nasměrovat správným směrem.

Hybridní zkoušky

Hybridní zkoušky jsou písemné zkoušky, které se skládají současně na univerzitě i na dálku. Studenti nebo uchazeči si tak mohou vybrat, jaká forma jim nejvíce vyhovuje. Zatímco tento způsob testování poskytuje studentům a uchazečům obrovskou flexibilitu, organizace hybridních a distančních zkoušek může pro školy zprvu představovat nesnadný úkol. Proces vytváření těchto zkoušek zahrnuje úvahy týkající se spravedlnosti, úrovně obtížnosti, přesnosti hodnocení, formátu zkoušky, použití technologií, akademické integrity a přizpůsobení pro studenty se zdravotním postižením.

Best practices, když organizujete hybridní zkoušky:

 • Komunikace ohledně zkoušek
  Komunikace je klíčová. To platí zejména u organizování zkoušek, kdy je potřeba zajistit efektivní oznamovací systém, díky kterému budou všichni v obraze, ať už jde o vypsání termínů, potvrzení přihlášení, termíny a umístění zkoušek a konečné výsledky.
 • Plán pro případ nouze
  Na koho se mohou studenti v případě mimořádných situací před zkouškou i během ní obrátit? Důležité je promyslet všechny možné scénáře, které při zkouškách mohou nastat, a zajistit jejich řešení.
 • Nastavení jasných instrukcí ke zkoušce
  S tím souvisí i konkrétní nastavení pokynů, které pomohou nasměrovat očekávání studentů. Může jít například o jasně daný formát a obsah zkoušky nebo typ otázek a odpovědí (otevřené otázky, uzavřené otázky, doplňování slov, výpočty atd.)
 • Správný a bezpečný nástroj pro online testování
  Je důležité vybrat spolehlivý, bezpečný a transparentní nástroj. Díky tomu budou zajištěny férové podmínky pro všechny a testování proběhne v souladu s ochranou osobních dat.

Kvalitně provedené testování umožňuje studentům a uchazečům předvést své znalosti bez zbytečného rozptýlení a obav. I když organizace hybridní výuky a testování může pro školy představovat výzvu, s volbou správných nástrojů odpadají komplikace a zbytečná administrativa. Hybridní výuka a zkoušky tak představují způsob vzdělávání, který se během pandemie díky své flexibilitě osvědčil mnoha studentům i školám. Pomáhá totiž sjednotit odlišné potřeby studentů a zajišťuje lepší přístup ke vzdělávání.

1   https://scholarworks.uni.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1116&context=grp

2   https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/ideas/article/download/2253/1577

3   https://www.ijournalse.org/index.php/ESJ/article/view/559

4  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1114/1/012046/pdf

5  https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/ideas/article/view/2253

6  https://dallasinnovates.com/hybrid-learning-is-here-to-stay-says-atts-2021-future-of-school-report/

7  https://www.edweek.org/leadership/how-hybrid-learning-is-and-is-not-working-during-covid-19-6-case-studies/2020/11

8  https://www.deseret.com/utah/2021/6/21/22538899/hybrid-learning-here-to-stay-teachers-make-the-difference-instructure-survey

9  https://www.forbes.com/sites/nickmorrison/2021/07/16/parents-choose-blended-learning-for-the-classrooms-of-the-future/?sh=baf023d7f00c

SCIOLINK NEWS

Nenechte si uniknout naše pravidelné EdTech novinky

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Newsletter posíláme max. 1x měsíčně pouze s hodnotnými informacemi. Odběr můžete kdykoliv jednoduše zrušit. Kliknutím na tlačítko „Odebírat“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů.